Döküman ve Yayınlar

Paylaşmak İYİ gelecek

İYİ Parti Doküman & Yayınlar – İYİ Parti Kurumsal, İYİ Parti Kitap, Kitapçık – İYİ Parti Mp3, İYİ Parti şarkıları

iyi parti

İYİ Parti Tüzüğü

İYİ Parti Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan bir siyasi kuruluştur. İYİ Parti’nin Genel Merkezi Ankara’dadır. İYİ Parti’nin özel işareti;İYİ Parti özel işareti şeklinde gök mavi renk üzerinde güneş sembolüdür. İYİ Parti’nin kısa adı da İYİ Parti’dir.

Türk Milleti’nin ülkesi ve devleti ile bölünmez bütünlüğünü korumayı, Kurtuluş Savaşı’mızın eşsiz kahraman başkomutanı, Cumhuriyet’imizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını esas almayı; Türkiye Cumhuriyeti’ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edinir.

Biliyoruz ki; 21. Yüzyılda güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’nin varlığı ancak ve ancak üstün liyakati çalışkanlık ve azimle mümkündür. Birbirine güvenen, demokratik, adaletli ve sürdürülebilir bir sistem gerektirir. İşte bu ülkü ile milletimizin hak ettiği İYILEŞTIRILMIŞ VE GÜÇLENDIRILMIŞ PARLAMENTER SISTEM önerimizi hazırlayarak Türk Milleti’nin takdir ver teveccühüne sunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, devletimizin bütün köklü kurumlarını zayıflatmakta, devletin sahip olduğu kurumsal hafızasını yok etmekte ve binlerce yıldır süregelen devlet geleneğimizin yarattığı birikimi açıkça tasfiye etmektedir.

Türkiye; Milletin Evinde, Türk Milleti ile yönetilir.(M.Akşener)

iyi parti

İYİ Parti Programı

Gençlerimize iş, kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik, yaşlılarımıza huzur, güven ve bakım imkânı, çocuklarımıza neşe, mutluluk ve sağlık, milletimize birlik ve beraberlik getirmek için yola çıkıyoruz. Seksen milyonuz. Büyük bir milletiz. Büyük bir ekonomiyiz. Çalışıyoruz ve üretiyoruz. Paylaşamıyoruz. Hakça paylaşacağız. Birlikte başaracağız. Adil olacağız. Adaleti sağlayacağız. Mazlumun, haklının yanında, zalimin karşısında olacağız. Farklılıklarımızı değil, ortak yanlarımızı öne çıkaracağız. Farklılıklarımızı göreceğiz. Aynı türkülerle oynayan, eğlenen, evlenen. Aynı acıları paylaşan, aynı ekmeği bölüşen, Aynı türkülerle ağlayan biz değil miyiz?
İyi bir TÜRKİYE için varız.
İyi bir TÜRKİYE için buradayız.
İyi bir TÜRKİYE için yanınızdayız.
İyi bir TÜRKİYE için yola çıkıyoruz.
“TÜRKİYE İYİ OLACAK.”

Uygulayacağımız ulusal eğitim politikalarıyla, fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitim-öğretimde kalitenin artmasıyla, gençlerimizin dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek yeterlilikleri kazanması sağlanacaktır.

Her öğrencimizin Türkçeyi doğru, akıcı ve güzel şekilde kullanması ve en az bir yabancı dil öğrenmesi en önemli önceliklerimizdendir

Çocuklarımızın; Cumhuriyet ilkelerine bağlı, millî ve
evrensel değerlere sahip, yaratıcı, özgür, eleştirel düşünebilen,
problem çözen, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi etkili kullanan,
öz güven sahibi, insan hakları ve çevreye duyarlı, vicdanlı ve
iyi bireyler olmasını sağlayacağız.(M.Akşener)

Geleneksel refah programlarında görülebilen yolsuzluk gibi durumları azaltıp, ortadan kaldıracak. Kişilerin düşük ücretli işlere muhtaç olmalarının önünü kesecek. Asıl amaç; şarta bağlı olmaksızın bir kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu miktar, genelde yoksulluk sınırının üstü olarak kabul edilir. İYİ Parti olarak İYG Modelini kademeli olarak uygulayacağız. Yoksulluk oranını %48 azaltacağız. Yoksulluk açığını %23 düşüreceğiz. Yıllık kişi başı geliri %6 artıracağız

Atatürk Orman Çiftliği’ni, şanına ve amacına yaraşır şekilde, Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi” haline getireceğiz. Akademi’ye, mevcut Tarımsal Araştırma Enstitülerini ekleyip, teknoparklar ile de bağlantısını sağlayarak, bölge coğrafyasının en üst düzey, tarımsal araştırma, bilgi ve bilişim merkezini kuracağız. Ülkemizin tarım potansiyelini etkin ve verimli kılmak için bilimsel alt yapıyı oluşturacağız.

Biz Rüzgârgülü’nü; sağlıktan eğitime, istihdamdan yerel ekonomiye, yoksulluktan gelir eşitsizliğine kadar, Türkiye’nin en can alıcı sorunlarına parmak basan çok yönlü bir kalkınma projesi olarak tasarladık. Bir daha hiçbir çocuğumuz, sağlığını, açlığı, yoksulluğu, adaletsizliği düşünmek zorunda kalmayacak. Bu yeni iş imkânlarının, yüzde 78’inde, kadınları istihdam ettiğimizdeyse şu an işsiz olan, 236 bin kadın, iş sahibi olacak. Rüzgârgülü Projesi uygulandığında tam 1,6 milyon insanımız, yoksulluktan kurtulacak, gelir eşitsizliği de yüzde 1,6 oranında azalacak. Rüzgârgülü ile çiftçimiz ve kooperatiflerimiz de kazanacak.

Uygur Türkü kardeşlerimizin sesi olmak ve Doğu Türkistan’ın gerçeklerini tüm dünyaya duyurmak için toplama kampı mağduru kardeşlerimizle yapılan röportajlar ve uzman görüşleri doğrultusunda tamamen bilimsel bir bakış açısıyla oluşturulan Çin Uygur Özerk Bölgesi İnsan Hakları Raporu’muz; Türkçe, İngilizce, Uygur Türkçesi ve Çince olmak üzere toplamda 4 dile çevrildi.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com