Program ve Politikalar

Paylaşmak İYİ gelecek

İYİ Parti Programı ve Politikaları

İLKELERİMİZ
• Türk milletine güveni esas almak
• Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak
• Çoğulcu, katllımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak
• Somut hedeflere sahip olmak
• Çözüm üretmek ve çalışkan olmak
• Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak
• Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak
• Ekonomide, eğitim ve kültürde milli politikalar uygulamak
• Farklılıklara saygılı olmak
• Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak

AMACIMIZ
• Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak
• Çağdaş medeniyeti yakalamak
• Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak
• Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi inşaa etmek ve yaşatmak
• Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak
• Fırsat eşitliğini sağlamak
• Mülkiyet hakkını korumak
• İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak
• Bağımsız, tarafsız ve adil bir yargı sistemini oluşturmak
• Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek
• Siyasi ahlakı hâkim kılmak

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com